نوشته‌ها

نمایی از کوه البرز

اخوان ثالث - البرز کوه

/
آمد به سوی شهر از آن دور دورها آشفته حال باد سحرخیز فرودین گفتی…
زندان قصر

اخوان ثالث - زندان قصر

/
درین زندان، برای خود هوای دیگری دارم جهان، گو بی‌صفا شو، من صفای دیگری دارم …