نوشته‌ها

ایستگاه هفتم تله‌کابین توچال

فریدون مشیری - توچال

/
می‌وزد باد سردی از توچال در سکوتی عمیق و رویا خیز برف و مهتا…
نمايي از كوه دماوند

فریدون مشیری - كوه دماوند

/
آن سوی دشت خالی اسفند کوهی است شکل کوه دماوند یک شب که مردما…