نوشته‌ها

فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

گلی ترقی - فرودگاه مهرآباد

/
فرودگاه مهرآباد، پرواز شماره ۷۲۹، ایرفرانس دو بعد از نیمع شب ی…
دبیرستان انوشیروان دادگر

گلی ترقی - دماوند

/
تمام درختان باغ دماوند بار داده اند جز درخت گلابی، درخت طناز و خ…
نمایی از برج‌های منطقه یک تهران از بزرگراه مدرس

گلی ترقی - شمیران

/
سر چهار راه نزدیک مدرسه منتظر اتوبوس شمیران هستیم. خانه تازه ما آن…
دبیرستان انوشیروان دادگر

گلی ترقی - دبیرستان انوشیروان دادگر

/
انوشیروان دادگر، انوشیروان خسرو دادگر، سرود صبحگاهی، اسم‌ها، اسم های نیم…