کتابخانه ملی ایرلند

10 مقصد برتر گردشگری ادبی در جهان

/
گردشگري ادبي در دنياي امروز چهره برخي شهرها را متفاوت كرده است. در ه…
عرفان نظرآهاری

گردشگری ادبی همراه با خوانش ادبیات در طبیعت

/
عرفان نظرآهاری از برگزاری تور «گردشگری ادبی» در آینده نزدیک خبر داد. ب…

شعر و داستان، مسیر جدید تورهای گردشگری

/
همایش گردشگری ادبی که قرار بود سه‌ماه پیش با گستره بین‌المللی در شهر …
آرامگاه ظهیرالدوله

ظهیرالدوله می‌تواند به قطب گردشگری ادبی تبدیل شود

/
ظهیرالدوله، می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری تهران تبدیل شود؛ گورستانی …