کوه دماوند در زمستان

غزاله علیزاده - دربند

/
در را باز کردند، مرد پشت رل نشست و از خانه بیرون آمد در کوچه…
نمايي از كوه دماوند

فریدون مشیری - كوه دماوند

/
آن سوی دشت خالی اسفند کوهی است شکل کوه دماوند یک شب که مردما…
ایستگاه هفتم تله‌کابین توچال

فریدون مشیری - توچال

/
می‌وزد باد سردی از توچال در سکوتی عمیق و رویا خیز برف و مهتا…
نمایی از کوه البرز

اخوان ثالث - البرز کوه

/
آمد به سوی شهر از آن دور دورها آشفته حال باد سحرخیز فرودین گفتی…
نمایی از کوه البرز

محمد علی سپانلو - کوه البرز

/
چون در آن جانب راه چشم بر پنجره باغ می اندازم زلف خاکستری زن …
نمايي از كوه دماوند

ملک الشعرا بهار - البرز کوه

/
ز البرز بزرگ در شمال ری هر شب دم دلکش شمال آید از باد شمال مشکبو…
نمايي از كوه دماوند

ملک الشعرا بهار - دامنه البرز

/
باد صبح ازکوهسار آید همی یاد یار غمگسار آید همی یارگویی سوی شهر آید زک…
درکه

ملک الشعرا بهار - درکه

/
چون اوج گرفت مهر از سرطان بگشاد تموز چون شیر دهان شد خشک به‌ دشت…
درکه

سید محمد علی جمالزاده - درکه

/
تک و تنها عصا به دست و کوله بار به دوش راه افتادم. نقشه‌ام این بود…
کوه دماوند در زمستان

ملک الشعرا بهار

/
ای دیو سپید پای در بند! ای گنبد گیتی! ای دماوند! …