ورزشگاه امجدیه در دهه‌های سی و چهل خورشیدی

ملک الشعرا بهار - ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی)

/
خیز و با ورزش برآر این کسوت زرد از بدن ورنه چون شلتوک مسکین…
عمارت کلاه فرنگی و ندامتگاه قصر

احمد شاملو - زندان قصر

/
تا آخرین ستاره‌ شب بگذرد مرا بی‌خوف و بی‌خیال بر این بُرجِ خوف و خ…