احمدرضا احمدی - خیابان سعدآباد

/
بعد از ظهرهای تابستان به خیابان سعدآباد پل تجریش می‌رفتم بستنی می‌خوردیم…