دبیرستان انوشیروان دادگر

فرخی یزدی - شمیران

/
از رأی شمیران غم دل افزون شد وز جعبه شوم کَن جگرها خون شد چون…
دبیرستان انوشیروان دادگر

ایرج میرزا - شمران

/
هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…
دبیرستان انوشیروان دادگر

سید محمد علی جمالزاده - شمیران

/
چنان که می دانید شمیران مال مالدارهاست. شمیران ما یک لاقباهای یقه چرکین…
دبیرستان انوشیروان دادگر

گلی ترقی - باغ شمیران

/
به باغ شمیران فکر می کنم به درختان تبریزی که همبازی های من بو…
دبیرستان انوشیروان دادگر

گلی ترقی - دبیرستان انوشیروان دادگر

/
دبیرستان زردشتی انوشیروان دادگر.ساعت هشت صبح است. صف بسته ایم- صفی د…
شمیرانات

ملک الشعرا بهار - شمران در زمستان

/
شب شد و باد خنک از جانب شمران وزید ابر، فرش برف‌ریزه بر سر یخ گسترید …
شمیرانات

سید محمد علی جمالزاده - شمیرانات

/
تک و تنها عصا به دست و کوله بار به دوش راه افتادم. نقشه‌ام این بود…
نمایی از برج‌های منطقه یک تهران از بزرگراه مدرس

گلی ترقی - شمیران

/
سر چهار راه نزدیک مدرسه منتظر اتوبوس شمیران هستیم. خانه تازه ما آن…
دبیرستان انوشیروان دادگر

گلی ترقی - دبیرستان انوشیروان دادگر

/
انوشیروان دادگر، انوشیروان خسرو دادگر، سرود صبحگاهی، اسم‌ها، اسم های نیم…