کاخ نیاوران

سید محمد علی جمالزاده - نیاوران

/
با سرفرازی تمام می گویم که بحمدالله مطابق نقشه ای که کشیده بودیم…
کاخ نیاوران

جلال آل احمد - نیاوران

/
عصر یک روز وسط هفته بود. آفتاب پشت کوه فرو می رفت و گرمی هوا…