آرامگاه غلامرضا تختی در ابن بابویه

غزاله علیزاده - ابن بابویه

/
در ابن بابویه یک حجره دارند، مقبره خانوادگی، نسل در نسل آنجا ب…
آرامگاه غلامرضا تختی در ابن بابویه

سیمین بهبهانی - مزار تختی

/
اینک ای رستم زمانه ما لاشخواران پست مرده پرست می کشندت…