خیابان استانبول

سید محمد علی جمالزاده - خیابان اسلامبول

/
دخترم تو خیاط خانه بالای خیابان اسلامبول نزدیکی های سفارت کار می کرد راه خ…
خیابان استانبول

گلی ترقی - خیابان اسلامبول

/
مردم به جان هم افتاده اند و یک عده به طرفداری از شاه مصدق ها…
خیابان استانبول

بزرگ علوی - خیابان اسلامبول

/
من از هیچ کس باکی ندارم، از فلک نمی‌ترسم. ببینید منو توی کافه‌ها راهم نمی‌…