بیمارستان شوروی، تهران قدیم

گلی ترقی - کافه نادری

/
سوار ماشین «ر» شدیم و همراه او به کافه نادری رفتیم. اول غروب بود و ا…
بیمارستان شوروی، تهران قدیم

گلی ترقی - پیراشکی فروشی خسروی

/
یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص سر چهارراه پهلوی جمع می شویم و از آنجا دو…
Bagheshah darvaze

مرتضی مشفق کاظمی - خیابان میان دروازه باغشاه و یوسف آباد

/
شب روز پنجم در یکی از خیابان های محله شمال غربی طهران یعنی در قسمت…
بیمارستان شوروی، تهران قدیم

صمد بهرنگی - خیابان نادری (جمهوری)

/
تا خیابان نادری پسر زیور سه تا بلیت فروخت. آنجا که رسیدیم گفت: …
دبستان فیروزکوهی

گلی ترقی - دبستان فیروزکوهی

/
تا مدرسه فیروزکوهی اگر با اتوبوس برویم بیشتر از یک ساعت در راهیم. براد…
بیمارستان شوروی، تهران قدیم

احمدرضا احمدی - بیمارستان شوروی

/
مادرم در بیمارستان شوروی در خیابان نادری بستری شد. بعد از ظهر‌ه…