خیابان لاله‌زار

محمد علی سپانلو - لاله زار

/
افتادیم از اصل نیفتادیم با این مردم غریب که حتی یک لحظه نمی د…
خیابان لاله‌زار

محمد علی سپانلو -سینما رکس

/
چه ظهری که سایه رکس را به راغه برگرداند مسدود کند ورودی ایران را ،با آجر قزاقی ب…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - سینما مایک(مایاک)

/
تا ماشین گل مریم راه درازی در پیش داریم. پیاده راه می افتیم...تند می کن…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - چهارراه لاله زار

/
تا ماشین گل مریم راه درازی در پیش داریم. پیاده راه می افتیم...تند می کن…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - کتابفروشی معرفت

/
خیابان های اسلامبول و لاله زار دو جاده بهشتی ست که از میان خ…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - سینما متروپل

/
گل های شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ رو…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - تئاتر جامعه باربد

/
خانم گرگه یک بار وقتی مادر خانه نبود نمی دانم چطور شد محبتش گل کر…
خیابان لاله‌زار

صادق هدایت - کافه گیتی

/
فقط یک رفیق درست حسابی گیرم آمد، اونم هوشنگ بود... حالا تو آسایشگاه…
خیابان لاله‌زار

بزرگ علوی - کافه اوروپ -لاله زار

/
بعد او (محمد رخصت) نامزدش را به خانه می‌رساند و گاه به کافه «او…
خیابان لاله‌زار

بزرگ علوی - کافه لاله‌زار

/
بعدها فروغ و مادرش را در «کافه لاله‌زار» گاهی با چادر و یا بی‌چادر می‌دیدی…