خیابان لاله زار، دهه 40 خورشیدی

جلال آل احمد - لاله زار

/
هاجر لاله زار را می شناخت می خواست تفریحی کرده باشد. با دست ب…
کوچه مهران

جلال آل احمد - کوچه مهران

/
هاجر سر کوچه مهران که رسید گیج شده بود آنجا نیز شلوغ بود ولی …
لاله زار

ملک الشعرا بهار - لاله زار

/
چون پای خرد خرد نهادی به لاله‌زار خوبان بخند خندکشندت میان کار زان خردخ…
لاله زار

احمدرضا احمدی - هتل ژرمن

/
به سوی هتل ژرمن می رفتیم که راهرویی پر از فرش‌های کهنه داشت. رو…