نمای درونی سردر باغ ملی از میدان مشق

سیمین بهبهانی - باغ ملی

/
خانه طفلیم دبستانم یادگاران خاطرآرا هست همت آباد و باغ ملی و ار…
میدان توپخانه، سال 1332

فروغ فرخزاد - میدان توپخانه

/
من در میان توده سازنده ای قدم به عرصه هستی نهاده ام که گرچه نان…
سردر باغ ملی

فروغ فرخزاد - باغ ملی

/
چقدر باغ ملی رفتن خوب است... کسی می آید... که باغ ملی را …
ساختمان شهرداری و میدان توپخانه در دهه سی خورشیدی

احمدرضا احمدی - میدان توپخانه

/
پدرم روی زمین می نشست و روزنامه اطلاعات می‌خواند. در روزهای محاکمه مصدق…