حمام

ایرج میرزا - سرچشمه

/
اگر رفتی تو پیش از من به تهران ز قول من سلامش کن فراوان بگو …
حمام

محمد علی سپانلو - مخبرالدوله

/
محله ها جا عوض می کنند پامنار به پاریس می آید نواب به …
حمام

سید محمد علی جمالزاده - سرچشمه

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
حمام

گلی ترقی - میدان بهارستان

/
مادام یلنا رادیوی اتاقش را روشن می کند. می شنویم که در میدان ب…
حمام

صادق هدایت - کافه وکا

/
اولین بار که خجسته به خانه او در همین اتاق آمد گرامافون را کوک کرد…
حمام

بزرگ علوی - خیابان سعدی

/
خواب دیدم که چشم‌هایم می‌درخشد، مثل این که دو نورافکن اتومبی…
نگارستان

محمد علی سپانلو - موزه نگارستان

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …
خیابان شاه آباد

جلال آل احمد - شاه آباد (حدفاصل میدان بهارستان تا چهارراه مخبرالدوله)

/
زیره چی یک بار با یکی از رفقای خود در خیابان شاه آباد به یکی…
خیابان عین الدوله (ایران)

جلال آل احمد - خیابان عین الدوله (ایران)

/
تا عصر تمام فامیل خانم نزهت الدوله به جنب و جوش افتاده بودند و…
حمام

ملک الشعرا بهار - حمام های قدیمی تهران

/
افتاد به حمام‌، رهم سوی خزینه ترکید کدوی سرم از بوی خزینه من توی…