صادق هدایت - کافه وکا

/
اولین بار که خجسته به خانه او در همین اتاق آمد گرامافون را کوک کرد…

بزرگ علوی - خیابان سعدی

/
خواب دیدم که چشم‌هایم می‌درخشد، مثل این که دو نورافکن اتومبی…