میدان فردوسی تهران، 1342

سید محمد علی جمالزاده - فیشرآباد

/
امروز درست نه روز است که در محله فیشرآباد ولوله افتاده است. چه خبر است خان…
میدان فردوسی تهران، 1342

گلی ترقی - فروشگاه فردوسی

/
آن روزها افتتاح این فروشگاه اتفاقی هیجان انگیز بود. همه حرف آن …
میدان فردوسی تهران، 1342

گلی ترقی - کوچه برلن

/
خیابان های اسلامبول و لاله زار دو جاده بهشتی ست که از میان خ…
میدان فردوسی تهران، 1342

گلی ترقی - منوچهری

/
غروب بود که بیدار شد و شتابزده از خانه بیرون رفت. تاکسی گرفت و یکراس…
میدان فردوسی تهران، 1342

غزاله علیزاده - فیشر آباد

/
دوری زدند به فیشر آباد وارد شدند، اواسط خیابان برابر بنایی ب…
میدان فردوسی تهران، 1342

غزاله علیزاده - میدان فردوسی

/
سوار ماشین شد، در کوچه پسکوچه‌ ها برف‌های سایه‌خیر کثیف و خاک…
میدان فردوسی تهران، 1342

بزرگ علوی - خیابان فردوسی

/
ناگهان فکر دیگری به خاطرم آمد. بدو به کتابخانه‌ای در خیابان ف…
میدان فردوسی تهران، 1342

محمد علی سپانلو - میدان فردوسی

/
تو از تخت‌طاووس تا جام‌جم صاحب تخت و جامی تو از سهروردی به میدا…
میدان فردوسی تهران، 1342

ملک الشعرا بهار - مجسمه فردوسی در میدان فردوسی

/
مهرگان آمد به آیین فریدون و قباد وز فریدون و قباد اندرزها دارد …
میدان فردوسی تهران، 1342

گلی ترقی - کوچه مهران

/
سر کوچه مهران یک مغازه دکمه فروشی است. همه چیز دارد از تور ع…