کوچه درختی

محمد علی سپانلو - کوچه درختی

/
همان آفتاب است این نور وحشی که تابیده بر گربه‌های نگهبان پاییز د…