تپه میل (آتشکده بهرام، آتشکده ری)

شهر ری

[geo_mashup_map map_content="single"]