نوشته‌ها

ساختمان شهرداری و میدان توپخانه در دهه سی خورشیدی

احمدرضا احمدی - میدان توپخانه

/
پدرم روی زمین می نشست و روزنامه اطلاعات می‌خواند. در روزهای محاکمه مصدق…
دزاشیب

احمدرضا احمدی - دزاشیب

/
ما در دزاشیب شمیران از قنات آب می‌کشیدیم. آب را سر سفره می‌آوردیم. ما بچه‌ه…
دزاشیب

احمدرضا احمدی - هتل ژرمن

/
به سوی هتل ژرمن می رفتیم که راهرویی پر از فرش‌های کهنه داشت. رو…