نوشته‌ها

احمدرضا احمدی - رستوران لئون

/
رستوران لئون در میدان فردوسی نزدیک خیابان ویلا خاویار داشت. یک …
بیمارستان شوروی، تهران قدیم

احمدرضا احمدی - خانه

/
همه سال ها که باران و مه از رامسر به تهران آمد و روی بالکن آپار…
میدان امیریه در دوره قاجار

احمدرضا احمدی - خیابان امیریه

/
ظهرهای پاییز آفتاب کمی بر فرش های مندرس خانه امیر عباس حامد …
بیمارستان پارس

احمدرضا احمدی - بیمارستان پارس

/
ما که به بیمارستان رفتیم مرخص شده بود. سبد حصیری برده بودیم …
بلوار کشاورز (الیزابت دوم)

احمدرضا احمدی - بلوار کشاورز

/
من تسلیم تیرگی‌های جهان نمی‌شدم. دیگر زود و چابک جهان را آرای…
بیمارستان شوروی، تهران قدیم

احمدرضا احمدی - فخرآباد

/
زمزمه می‌کنم روزی از جوانی را که در خیابان فخر آیاد تهران پشت آن…
مجسمه میدان دربند

احمدرضا احمدی - دربند

/
به دربند هم که می‌رفتیم در قهوه خانه‌های دربند آوازهای شبانه بارانی را با خ…
بیمارستان شوروی، تهران قدیم

احمدرضا احمدی - خیابان سعدآباد

/
بعد از ظهرهای تابستان به خیابان سعدآباد پل تجریش می‌رفتم بستنی می‌خوردیم…
میدان بهارستان

احمدرضا احمدی - میدان بهارستان

/
از میدان بهارستان صدای تیراندازی به خانه ما در خیابان ایران …
بیمارستان شوروی، تهران قدیم

احمدرضا احمدی - بیمارستان شوروی

/
مادرم در بیمارستان شوروی در خیابان نادری بستری شد. بعد از ظهر‌ه…