نوشته‌ها

تصویری از کوه دماوند در فصل پاییز

سیمین بهبهانی - کوه دماوند

/
  تو ای به جامه پیچیده چو بیدمشک در مخمل ببین که من زعر…
تپه میل (آتشکده بهرام، آتشکده ری)

سیمین بهبهانی – شهر ری

/
کتاب نوشته بسوزان خراب گذشته رها کن که در بر این همه ویران…
بهشت زهرا

سیمین بهبهانی - بهشت زهرا

/
این آخرین پنج شنبه ست سالی گذشته ست آری شاخ گلی، جوی اش…
میدان ارگ تهران در دوران قاجار

سیمین بهبهانی - ارگ تهران

/
خانه طفلیم دبستانم یادگاران خاطرآرا هست همت آباد و باغ ملی و ار…
نمای درونی سردر باغ ملی از میدان مشق

سیمین بهبهانی - باغ ملی

/
خانه طفلیم دبستانم یادگاران خاطرآرا هست همت آباد و باغ ملی و ار…
آرامگاه غلامرضا تختی در ابن بابویه

سیمین بهبهانی - مزار تختی

/
اینک ای رستم زمانه ما لاشخواران پست مرده پرست می کشندت…