نوشته‌ها

حمام

سیمین دانشور - خیابان بوعلی

/
کلاهک موشک عراقی در تجریش در کوچه فردوسی جدا شده- خود راکت ی…
خانه جلال آل احمد و سیمین دانشورکاخ مرمر

سیمین دانشور - شیراز، مدرسه خان

/
می‌رفتیم مراسم ختم خان بزرگ. دبیرستان ما را خان بزرگ ساخته بود. میزها…
خانه جلال آل احمد و سیمین دانشورکاخ مرمر
خانه جلال آل احمد و سیمین دانشورکاخ مرمر

سیمین دانشور - تالار شهر

/
در تالار شهر تئاتر می‌دادند. سه بلیط در ردیف هشتم خریدم و یکی را ب…