نوشته‌ها

چشمه علا، دماوند

صادق هدایت - چشمه علا

/
در چشمه علا برخورد به آخوند ده که با لباده دراز و کلاه آبی ترک ت…
دماوند اثر کمال الملک

صادق هدایت - شهر دماوند

/
امروز صبح وقتی که خداد می خواست برود به شهر دماوند لاله روی همین …
سینما/تئاتر گلریز، یوسف آباد

صادق هدایت - دروازه یوسف آباد

/
تنگ غروب بود که از دم دروازه یوسف آباد رد شد. به دایره پرتو افشان ما…
شاه عبدالعظیم

صادق هدایت - شاه عبدالعظیم

/
آيا راست است ؟ .. آيا ممكن است ؟ آنقدر جوان، آنجا در شاه عبدالعظي…
دروازه دولت، تهران قدیم

صادق هدایت - دروازه دولت

/
داوود از سر پیچ خیابان پهلوی انداخته بود در خیابان بیرون شهر و به …