دید و بازدید

نویسنده: جلال آل احمد
امیرکبیر ، چاپ پنجم ،تهران: ۱۳۴۹

دید و بازدید نخستین مجموعه قصه و داستان اثر جلال آل‌احمد است که سال ۱۳۲۴ منتشر شد. این کتاب ابتدا شامل ده داستان کوتاه بود و در چاپ هفتم دوازده داستان کوتاه را دربردارد. نام کتاب برگرفته از اولین داستان کتاب است.
دید و بازدید شرحی است از دید و بازدیدهای جوانی که در ایام عید نوروز وارد مجلسی می‌شود و در این مسیر با حوادث جالبی روبه‌رو می‌شود.
متن این کتاب مانند سایر آثار جلال آل‌احمد بسیار روان و ساده است و خواننده را تا انتهای کتاب با خود همراه می‌کند.
جلال جوان در این مجموعه با دیدی سطحی و نثری طنزآلود اما خام که آن هم سطحی است، زبان به انتقاد از مسائل اجتماعی و باورداشتهای قومی می‌گشاید.
قلم شیوا و نثر روان و ساده جلال عامل کشش و جاذبه کارهایش است. او با همین صمیمیت و سادگی در خواننده نفوذ کرده و مخاطبش را تا انتهای داستان با خودش همراه می‌کند.

مدخل ویکی پدیا