سه تار

نویسنده: جلال آل احمد
فردوس ، چاپ چهارم ،تهران: ۱۳۷۶

کتاب سه تار شامل چند داستان کوتاه به زبان عامیانه می باشد. که برخلاف بسیاری از آثار او اثری از طنز در آن دیده نمی شود. موضوع اصلی این کتاب به تصویر کشیدن و انتقاد از عقاید اشتباه مردم در آن زمان است. اولین داستان این کتاب به نام سه تار، در مورد عقاید افراطی و اشتباه مردم راجع به موسیقی در آن زمان پرداخته است. داستانهای این کتاب حالت غم انگیز و اندوهباری را به مخاطب القا می کند. نثر آل احمد در این کتاب مورد توجه منتقدان بسیاری قرار گرفته است و این کتاب را در زمره ی بهترین کتاب های او قرار داده است.