سرای روشن، خیابان ناصر خسرو

سید محمد علی جمالزاده - ناصریه

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
سرای روشن، خیابان ناصر خسرو

سید محمد علی جمالزاده -قهوه خانه قنبر(بازار مروی)

/
با فرا رسیدن شب فیلچه خسته و رفته از پشت پادنگ پایین می آید و آر…
ناصریه (ناصرخسرو کنونی)

جلال آل احمد - ناصرخسرو

/
زیره چی همانطور از پیاده رو ناصرخسرو به زحمت به سمت بالا می رفت و …
سرای روشن، خیابان ناصر خسرو

مرتضی مشفق کاظمی - خیابان ناصریه (ناصرخسرو)

/
کمی دختر آرام شد شاهزاده هم مصلحت را در آن دید که برای ازدیا…