مسجدامام خمینی (شاه، سلطانی)

سید محمد علی جمالزاده - پاچنار

/
در نزدیکی میدان کاه فروشها بیوه زن بی کس و کار بیچاره پنجاه و …
مسجدامام خمینی (شاه، سلطانی)

گلی ترقی - چلوکباب نایب بازار

/
اولین ملاقاتشان در چلوکبابی نایب بازار بود. فضایی شاعرانه نب…
مسجدامام خمینی (شاه، سلطانی)

صادق هدایت - گلوبندک

/
بی خود راهم را دور کردم رفتم گلوبندک. بر پدر این کبابی «حق دوست» ل…
مسجدامام خمینی (شاه، سلطانی)

بزرگ علوی - کوچه دردار

/
نزدیک کوچه دردار مردی با یک چمدان به دست ایستاده بود و داشت …
بازار تهران

محمد علی سپانلو - بازار

/
محلات منسوخ تهران شب خندق و مغرب ارگ سپیده دم عودلاجان شب سنگلج، ظهر بازار …
مسجدامام خمینی (شاه، سلطانی)

محمد علی سپانلو - کوچه دردار

/
شنیدی و دیدی که هر چیز در جای خود نیست که این کوچه آبشار است بی آب و …
سبزه میدان

محمد علی سپانلو - سبزه میدان

/
به همراه یک قوطی آهنی رو به پایین جو رفت، همچونِ خود همسفر پر…
ناصریه (ناصرخسرو کنونی)

جلال آل احمد - ناصرخسرو

/
زیره چی همانطور از پیاده رو ناصرخسرو به زحمت به سمت بالا می رفت و …
بازار تهران

جلال آل احمد - بازار تهران

/
زیره چی هنوز از پله‌های سر بازار بالا نرفته بود و خودش را به خیابان …
مسجدامام خمینی (شاه، سلطانی)

جلال آل احمد - مسجد شاه (مسجد امام خمینی)

/
یک سه تار نو و بی‌روپوش در دست داشت و یخه باز و بی‌هوا راه می‌ا…