محله پسته بک

جلال آل احمد - باغ پسته بک

/
در ده که داس زدن روزانه‌اش کمر پرمدعا‌ترین میدان دارهای زورخانه باغ پسته بک را …
بانک ملی شعبه بازار

سید محمد علی جمالزاده - بانک ملی شعبه بازار

/
عنایت و سیامک هم بزرگ شده بودند و تصدیق نامه متوسطه را گرفته اولی دربا…
سقاخانه نوروزخان

سید محمد علی جمالزاده - سقاخانه نوروزخان

/
گفت این شخص را که می بینید در شهر دم سقاخانه نوروزخان دکان حصیر…
سرای روشن، خیابان ناصر خسرو

مرتضی مشفق کاظمی - خیابان ناصریه (ناصرخسرو)

/
کمی دختر آرام شد شاهزاده هم مصلحت را در آن دید که برای ازدیا…