مرکز تهران:

فرخی یزدی – سنگلج

از سنگلج آوای غم اندوز آید

بانگ خشنی ولی دل افروز آید

یک لحظه …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ایرج میرزا – سرچشمه

اگر رفتی تو پیش از من به تهران

ز قول من سلامش کن فراوان

بگو …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – مخبرالدوله

محله ها جا عوض می کنند

پامنار به پاریس می آید

نواب به …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – پامنار

محله ها جا عوض می کنند

پامنار به پاریس می آید

نواب به …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو -سینما رکس

چه ظهری
که سایه رکس را به راغه برگرداند
مسدود کند ورودی ایران را ،با آجر قزاقی
ب…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – لاله زار

افتادیم از اصل نیفتادیم

با این مردم غریب

که حتی یک لحظه نمی د…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – گود زنبورک خانه

پس ار عبور از مبلغی گذرها و بازارچه ها و کوچه و پس کوچه های چم …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – خیابان اسلامبول

دخترم تو خیاط خانه بالای خیابان اسلامبول نزدیکی های سفارت کار می کرد راه خ…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – فیشرآباد

امروز درست نه روز است که در محله فیشرآباد ولوله افتاده است. چه خبر است خان…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – میدان کاه فروش ها

غلامعلی گفت یکراست به میدان کاه فروشها رفتم و سراغ دکان علافی را گرفتم…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – سرچشمه

واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – خیابان برق

واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه