نوشته‌ها

بازار تجریش

جلال آل احمد - تجریش

/
عصر یک روز وسط هفته بود. آفتاب پشت کوه فرو می رفت و گرمی هوا…
آرامگاه ظهیرالدوله

جلال آل احمد - امامزاده قاسم

/
بیش از سه روز نتوانستند امام زاده قاسم بمانند. هاجر صبح روز …