نوشته‌ها

خیابان شاه آباد

جلال آل احمد - بیمارستان راه آهن

/
اسد بیش از پنج روز به فکر مادرش نبود. و وقتی به کرمان رسیدند بی ک…
دارلفنون

جلال آل احمد - دارالفنون

/
زیره چی همانطور از پیاده رو ناصرخسرو به زحمت به سمت بالا می‌رفت و …
باب همایون

جلال آل احمد - باب همایون

/
زیره چی همانطور از پیاده رو ناصرخسرو به زحمت به سمت بالا می‌رفت و …
شمس العماره

جلال آل احمد - شمس العماره

/
زیره چی همانطور از پیاده رو ناصرخسرو به زحمت به سمت بالا می‌رفت و …
ناصریه (ناصرخسرو کنونی)

جلال آل احمد - ناصرخسرو

/
زیره چی همانطور از پیاده رو ناصرخسرو به زحمت به سمت بالا می رفت و …
ساختمان تلگرافخانه در دهه سی خورشیدی

جلال آل احمد - تلگراف خانه (میدان توپخانه)

/
زیره چی هنوز از پله های سر بازار بالا نرفته بود و خودش را به خیابا…
بازار تهران

جلال آل احمد - بازار تهران

/
زیره چی هنوز از پله‌های سر بازار بالا نرفته بود و خودش را به خیابان …
مسجدامام خمینی (شاه، سلطانی)

جلال آل احمد - مسجد شاه (مسجد امام خمینی)

/
یک سه تار نو و بی‌روپوش در دست داشت و یخه باز و بی‌هوا راه می‌ا…
بيمارستان مسيح دانشوري

جلال آل احمد - آسایشگاه شاه آباد (بیمارستان مسیح دانشوری)

/
روز‌ها دکان بودم و شب‌ها می‌رفتم خانه شاطر عباس تا خبر شدم یکی…
خیابان شاه آباد

جلال آل احمد - شاه آباد (حدفاصل میدان بهارستان تا چهارراه مخبرالدوله)

/
زیره چی یک بار با یکی از رفقای خود در خیابان شاه آباد به یکی…