نوشته‌ها

گلی ترقی - کتابفروشی معرفت

/
خیابان های اسلامبول و لاله زار دو جاده بهشتی ست که از میان خ…

گلی ترقی - کوچه برلن

/
خیابان های اسلامبول و لاله زار دو جاده بهشتی ست که از میان خ…

گلی ترقی - سینما متروپل

/
گل های شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ رو…

گلی ترقی - تالار فرهنگ

/
گل های شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ رو…

گلی ترقی - چهارراه پهلوی

/
می دانم که دیر شده ولی نگران نیستم. تا سر چهارراه پهلوی سلانه …

گلی ترقی - سینما ری

/
یک بار هم امیر خان و مادرش یواشکی من را همراه خودشان به سینما بر…

گلی ترقی - تئاتر جامعه باربد

/
خانم گرگه یک بار وقتی مادر خانه نبود نمی دانم چطور شد محبتش گل کر…

گلی ترقی - نهر کرج

/
سوار ماشین دایی سرهنگ هستیم. مادر و زن دایی جلو نشسته اند و …

گلی ترقی - باغ شمیران

/
به باغ شمیران فکر می کنم به درختان تبریزی که همبازی های من بو…

گلی ترقی - موزه تماشاگه تاریخ

/
اگر از خیابان ولیعصر رو به پل تجریش بروید، بعد از میدان ونک کنا…