نوشته‌ها

خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - سر پل تجریش

/
من در فکر برنامه شبانه و رفتن به سر پل تجریش هستم. پاتوق من و …
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - سینما مایک(مایاک)

/
تا ماشین گل مریم راه درازی در پیش داریم. پیاده راه می افتیم...تند می کن…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - چهارراه لاله زار

/
تا ماشین گل مریم راه درازی در پیش داریم. پیاده راه می افتیم...تند می کن…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - میدان بهارستان

/
مادام یلنا رادیوی اتاقش را روشن می کند. می شنویم که در میدان ب…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - ایستگاه محمودیه

/
خانه ما نرسیده به ایستگاه محمودیه بَرِ خیابان پهلوی ست. نشانش…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - سینما بهار

/
می پرسم: سینما چی؟ سینما بهار سر پل تجریش فیلم آمریکایی نشان م…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - پل رومی

/
می گویم من و پسردایی هایم و چند تا از گل های شیراز بعداز ظهر…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - باغ فردوس

/
می گویم من و پسردایی هایم و چند تا از گل های شیراز بعداز ظهر…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - پیراشکی فروشی خسروی

/
یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص سر چهارراه پهلوی جمع می شویم و از آنجا دو…
خیابان لاله‌زار

گلی ترقی - خیابان نادری (خیابان شاه، خیابان جمهوری)

/
یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص سر چهارراه پهلوی جمع می شویم و از آنجا دو…