آرامگاه ظهیرالدوله

جلال آل احمد - امامزاده قاسم

/
بیش از سه روز نتوانستند امام زاده قاسم بمانند. هاجر صبح روز …
سرای روشن، خیابان ناصر خسرو

مرتضی مشفق کاظمی - خیابان ناصریه (ناصرخسرو)

/
کمی دختر آرام شد شاهزاده هم مصلحت را در آن دید که برای ازدیا…
مجلس شورای ملی، بهارستان

مرتضی مشفق کاظمی - مجلس شورای ملی

/
عصر ماه رمضان بود صحت خبر سقوط کابینه کاملا معین شده .محبوسین از وق…
میدان توپخانه، سال 1332

فروغ فرخزاد - میدان توپخانه

/
من در میان توده سازنده ای قدم به عرصه هستی نهاده ام که گرچه نان…
مجلس شورای ملی، بهارستان

ملک الشعرا بهار - مجلس شورای ملی

/
در مجلس به فرخی وا شد آنچه گم گشته بود پیدا شد شید رخشان عد…
خیابان پاسداران

ملک الشعرا بهار - سلطنت آباد (خیابان پاسداران)

/
سپاه سلطنت آباد نیز از یک سو میان ببسته پی پاس شاه کین گستر…
دارلفنون

ملک الشعرا بهار - دارالفنون

/
محنت نادانی درباریان کردش زبون ساخت بهر رفع حاجت جامع دارالفنون …
برج طغرل، شهر ری

ملک الشعرا بهار - شهر ری

/
ایا نسیم صبا ای برید کار آگاه ز طوس جانب ری این زمان بپیما راه…
شاه عبدالعظیم

ملک الشعرا بهار - شاه عبدالعظیم

/
تا به شه عبدالعظیمش راند دژخیم قضا وز قضا گشت اندر آنجا کشته تیر رض…
میدان بهمن، بزرگراه تندگویان

فروغ فرخزاد - محله کشتارگاه (نازی آباد-فرهنگسرای بهمن)

/
و مردم محله کشتارگاه که خاک باغچه هاشان هم خونی است و آب حوض…