دزاشیب

احمدرضا احمدی - دزاشیب

/
ما در دزاشیب شمیران از قنات آب می‌کشیدیم. آب را سر سفره می‌آوردیم. ما بچه‌ه…
آرامگاه ظهیرالدوله

احمدرضا احمدی - هتل ژرمن

/
به سوی هتل ژرمن می رفتیم که راهرویی پر از فرش‌های کهنه داشت. رو…
عرفان نظرآهاری

گردشگری ادبی همراه با خوانش ادبیات در طبیعت

/
عرفان نظرآهاری از برگزاری تور «گردشگری ادبی» در آینده نزدیک خبر داد. ب…

شعر و داستان، مسیر جدید تورهای گردشگری

/
همایش گردشگری ادبی که قرار بود سه‌ماه پیش با گستره بین‌المللی در شهر …
آرامگاه ظهیرالدوله

ظهیرالدوله می‌تواند به قطب گردشگری ادبی تبدیل شود

/
ظهیرالدوله، می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری تهران تبدیل شود؛ گورستانی …