سردر باغ ملی

فروغ فرخزاد - باغ ملی

/
چقدر باغ ملی رفتن خوب است... کسی می آید... که باغ ملی را …
میدان محمدیه (اعدام)

فروغ فرخزاد - میدان محمدیه (اعدام)

/
و من چقدر دلم می خواهد که روی چارچرخه یحیی میان هندوانه ها و خربزه…
میدان منیریه

فروغ فرخزاد - امیریه

/
کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است …
شاه عبدالعظیم

فروغ فرخزاد - شاه عبدالعظیم

/
علی کوچیکه... کور و کچل نیسی علی، سلامتی، چی چیت کمه؟ …
سینما/تئاتر گلریز، یوسف آباد

صادق هدایت - دروازه یوسف آباد

/
تنگ غروب بود که از دم دروازه یوسف آباد رد شد. به دایره پرتو افشان ما…
شاه عبدالعظیم

صادق هدایت - شاه عبدالعظیم

/
آيا راست است ؟ .. آيا ممكن است ؟ آنقدر جوان، آنجا در شاه عبدالعظي…
میدان بهارستان

احمدرضا احمدی - میدان بهارستان

/
از میدان بهارستان صدای تیراندازی به خانه ما در خیابان ایران …
بیمارستان شوروی، تهران قدیم

احمدرضا احمدی - بیمارستان شوروی

/
مادرم در بیمارستان شوروی در خیابان نادری بستری شد. بعد از ظهر‌ه…
دروازه دولت، تهران قدیم

صادق هدایت - دروازه دولت

/
داوود از سر پیچ خیابان پهلوی انداخته بود در خیابان بیرون شهر و به …
ساختمان شهرداری و میدان توپخانه در دهه سی خورشیدی

احمدرضا احمدی - میدان توپخانه

/
پدرم روی زمین می نشست و روزنامه اطلاعات می‌خواند. در روزهای محاکمه مصدق…