محمد علی سپانلو - بلوار میرداماد

/
بلوار میرداماد با لحظه های آزاد پنجاه سال دیگر از ما می آورد یاد د…

محمد علی سپانلو - دماوند

/
همیشه در دل ماه کوهی همیشه زاغی در بند است همیشه خود را در…

سید محمد علی جمالزاده - فیشرآباد

/
امروز درست نه روز است که در محله فیشرآباد ولوله افتاده است. چه خبر است خان…

سید محمد علی جمالزاده - گود زنبورک خانه

/
پس ار عبور از مبلغی گذرها و بازارچه ها و کوچه و پس کوچه های چم …

سید محمد علی جمالزاده - خیابان اسلامبول

/
دخترم تو خیاط خانه بالای خیابان اسلامبول نزدیکی های سفارت کار می کرد راه خ…

سید محمد علی جمالزاده - شورآباد

/
دکتر مسعود زمین نیا و میرزاعبدالجواد غمخوار و میرزا منصور پورجناب س…

سید محمد علی جمالزاده - میدان کاه فروش ها

/
غلامعلی گفت یکراست به میدان کاه فروشها رفتم و سراغ دکان علافی را گرفتم…

سید محمد علی جمالزاده - زندان قصر

/
پرسیدم غلامعلی در کجا حبس است. گفت گویا در زندان قصر خدا بهتر…

سید محمد علی جمالزاده - خیابان ماشین

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…

سید محمد علی جمالزاده - ایستگاه خط آهن عبدالعظیم(گارد آهن)

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…