غزاله علیزاده - خیابان فروردین

/
یک هفته بعد ار افتتاح نمایشگاه پس از ظهر روزی از اواسط هفته …

محمد علی سپانلو - درب الماس

/
به همراه یک قوطی آهنی رو به پایین جو رفت، همچونِ خود همسفر پر…

محمد علی سپانلو - کوچه آصف

/
یک تکه آواز در گنجه چوبِ گردوی تهران و یا کوی آصف و یا آب منگل وی…

ملک الشعرا بهار - هنرستان دختران زردشتیان

/
به عهد شاه محمدرضا که بر سر او گرفته طالع بیدار چتر فتح و ظفر د…

گلی ترقی - سینما ستاره

/
سینما ستاره، اغلب فیلم های روسی نشان می دهد. دوست کوچک و خواهر بزر…

ملک الشعرا بهار - باغچه و خانه بهار در اوین

/
موسم نوبهار خانۀ من هست از انبوه گل یکی گلشن شده نه سال تا در …

فروغ فرخزاد، مسجد مفتاحیان

/
من خواب دیده ام که کسی می آید... کسی می آید... و می تواند …

فروغ فرخزاد، بخش پنج تهران

/
فاتح شدم خود را به ثبت رساندم خود را به نامی در یک شناسنامه…