مرکز تهران:

فروغ فرخزاد – باغ ملی

چقدر باغ ملی رفتن خوب است...

کسی می آید...

که باغ ملی را …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

فروغ فرخزاد – امیریه

کوچه ای هست که قلب من آن را

از محله های کودکیم دزدیده است

۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

صادق هدایت – دروازه یوسف آباد

تنگ غروب بود که از دم دروازه یوسف آباد رد شد. به دایره پرتو افشان ما…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

احمدرضا احمدی – میدان بهارستان

از میدان بهارستان صدای تیراندازی به خانه ما در خیابان ایران …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

احمدرضا احمدی – بیمارستان شوروی

مادرم در بیمارستان شوروی در خیابان نادری بستری شد. بعد از ظهر‌ه…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

صادق هدایت – دروازه دولت

داوود از سر پیچ خیابان پهلوی انداخته بود در خیابان بیرون شهر و به …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

احمدرضا احمدی – میدان توپخانه

پدرم روی زمین می نشست و روزنامه اطلاعات می‌خواند. در روزهای محاکمه مصدق…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

احمدرضا احمدی – هتل ژرمن

به سوی هتل ژرمن می رفتیم که راهرویی پر از فرش‌های کهنه داشت. رو…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم