نوشته‌ها

سید محمد علی جمالزاده - خیابان اسلامبول

/
دخترم تو خیاط خانه بالای خیابان اسلامبول نزدیکی های سفارت کار می کرد راه خ…

سید محمد علی جمالزاده - گود زنبورک خانه

/
پس ار عبور از مبلغی گذرها و بازارچه ها و کوچه و پس کوچه های چم …

سید محمد علی جمالزاده - فیشرآباد

/
امروز درست نه روز است که در محله فیشرآباد ولوله افتاده است. چه خبر است خان…

سید محمد علی جمالزاده - شورآباد

/
دکتر مسعود زمین نیا و میرزاعبدالجواد غمخوار و میرزا منصور پورجناب س…

سید محمد علی جمالزاده - میدان کاه فروش ها

/
غلامعلی گفت یکراست به میدان کاه فروشها رفتم و سراغ دکان علافی را گرفتم…

سید محمد علی جمالزاده - زندان قصر

/
پرسیدم غلامعلی در کجا حبس است. گفت گویا در زندان قصر خدا بهتر…

سید محمد علی جمالزاده - ایستگاه خط آهن عبدالعظیم(گارد آهن)

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…

سید محمد علی جمالزاده - خیابان ماشین

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…

سید محمد علی جمالزاده - سه راه امین حضور

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…

سید محمد علی جمالزاده - خیابان برق

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…