نوشته‌ها

سنگلج، گلوبندک، خانه مستوفی‌الممالک

سید محمد علی جمالزاده - سنگلج

/
گفتم از سر و وضع و گفتار و کردار و مخصوصا از زبان و لهجه‌ات که به جای بر…
امام زاده صالح

سید محمد علی جمالزاده - امام زاده صالح

/
قهوه خانه رستم آباد بدون شبهه از حیث طراوت و صفا بهترین قهوه خانه…
حسینیه فرمانیه

سید محمد علی جمالزاده - رستم آباد (فرمانیه)

/
نزدیک‌های ظهر بود که وارد قریه رستم آباد شدم. گرمای فراوانی خورده…
امامزاده اسماعیل چیذر

سید محمد علی جمالزاده - چیذر

/
با سرفرازی تمام می گویم که بحمدالله مطابق نقشه ای که کشیده بودیم…
کاخ نیاوران

سید محمد علی جمالزاده - نیاوران

/
با سرفرازی تمام می گویم که بحمدالله مطابق نقشه ای که کشیده بودیم…
خیابان کامرانیه

سید محمد علی جمالزاده - کامرانیه

/
با سرفرازی تمام می‌گویم که بحمدالله مطابق نقشه‌ای که کشیده بودیم ر…
دره فرحزاد

سید محمد علی جمالزاده - فرحزاد

/
تک و تنها عصا به دست و کوله بار به دوش راه افتادم. نقشه‌ام این بود…
اوین

سید محمد علی جمالزاده - اوین

/
تک و تنها عصا به دست و کوله بار به دوش راه افتادم. نقشه‌ام این بود…
درکه

سید محمد علی جمالزاده - درکه

/
تک و تنها عصا به دست و کوله بار به دوش راه افتادم. نقشه‌ام این بود…
شمیرانات

سید محمد علی جمالزاده - شمیرانات

/
تک و تنها عصا به دست و کوله بار به دوش راه افتادم. نقشه‌ام این بود…