نوشته‌ها

سنگلج، گلوبندک، خانه مستوفی‌الممالک

سید محمد علی جمالزاده - کاروانسرای امیر

/
من کفشدوزم و بیست و هفت سال است دکان کوچکی در جنب کاروانسرای امی…
سنگلج، گلوبندک، خانه مستوفی‌الممالک

سید محمد علی جمالزاده - تیمچه حاجب الدوله

/
تنخواهی را که برای زیارت ما به کنار گذاشته ای همین فردا با خود …
سنگلج، گلوبندک، خانه مستوفی‌الممالک

سید محمد علی جمالزاده - باغ ملی

/
آن روز مادر زهره کار را تعطیل ساخه دخترک خود را اولین بار به …
سنگلج، گلوبندک، خانه مستوفی‌الممالک

سید محمد علی جمالزاده - پاچنار

/
در نزدیکی میدان کاه فروشها بیوه زن بی کس و کار بیچاره پنجاه و …
بانک ملی شعبه بازار

سید محمد علی جمالزاده - بانک ملی شعبه بازار

/
عنایت و سیامک هم بزرگ شده بودند و تصدیق نامه متوسطه را گرفته اولی دربا…
خیابان ولیعصر (پهلوی)

سید محمد علی جمالزاده - خیابان پهلوی (ولیعصر)

/
یک روز تابستانی دیگر هم یادم است که هوای تهران جهنم شده بود و ن…
میدان حسن آباد تهران در دهه 1320 و تندیس ملک‌المتکلمین از مبارزان مشروطه خواه

سید محمد علی جمالزاده - میدان حسن آباد

/
یادم است یک روز سر چهار راه حسن آباد که اسم تازه‌اش در خاطرم نیس…
قلهک

سید محمد علی جمالزاده - قلهک

/
کم کم به قلهک رسیده بودیم. هرطور بود از خجالت همسفر محبوب و مهرب…
سرای محله دروس

سید محمد علی جمالزاده - دروس

/
تک و تنها عصا به دست و کوله بار به دوش راه افتادم. نقشه‌ام این بود…
سنگلج، گلوبندک، خانه مستوفی‌الممالک

سید محمد علی جمالزاده - سنگلج

/
گفتم از سر و وضع و گفتار و کردار و مخصوصا از زبان و لهجه‌ات که به جای بر…