نوشته‌ها

درکه

ملک الشعرا بهار - هنرستان دختران زردشتیان

/
به عهد شاه محمدرضا که بر سر او گرفته طالع بیدار چتر فتح و ظفر د…
موزه ایران باستان

ملک الشعرا بهار - موزه ایران باستان

/
در عهد شهنشاه جوانبخت رضا شاه که از وی شده این کشور دیرینه گلست…
نمايي از كوه دماوند

ملک الشعرا بهار - البرز کوه

/
ز البرز بزرگ در شمال ری هر شب دم دلکش شمال آید از باد شمال مشکبو…
کاخ مرمر

ملک الشعرا بهار - کاخ مرمر

/
یکی روز فرخنده از مهر ماه مثال آمد از درگه پادشاه که برخیز و…
میدان فردوسی تهران، 1342

ملک الشعرا بهار - مجسمه فردوسی در میدان فردوسی

/
مهرگان آمد به آیین فریدون و قباد وز فریدون و قباد اندرزها دارد …
ورزشگاه امجدیه در دهه‌های سی و چهل خورشیدی

ملک الشعرا بهار - ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی)

/
خیز و با ورزش برآر این کسوت زرد از بدن ورنه چون شلتوک مسکین…
لاله زار

ملک الشعرا بهار - لاله زار

/
چون پای خرد خرد نهادی به لاله‌زار خوبان بخند خندکشندت میان کار زان خردخ…
شمیران، قلهک

ملک الشعرا بهار - قلهک

/
یک روز دگر به قلهکش بردم از شهر، در آن هوای جان‌پرور جمعیت بو…
نمايي از كوه دماوند

ملک الشعرا بهار - دامنه البرز

/
باد صبح ازکوهسار آید همی یاد یار غمگسار آید همی یارگویی سوی شهر آید زک…
درکه

ملک الشعرا بهار - درکه

/
چون اوج گرفت مهر از سرطان بگشاد تموز چون شیر دهان شد خشک به‌ دشت…