مطالب توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – مخبرالدوله

محله ها جا عوض می کنند پامنار به پاریس می آید نواب به مخبرالدوله می رسد تا «امیر خواتین» با اسب سفید وحشی از آن بگذرد چه بود صحبت این پایتخت؟ غرغر دودآلودی از گلوی غول خجول

محمد علی سپانلو – باغ طوطی(شهرری)

بشنو صدای واگن اسبی نزدیک می شود بشنو مکالماتی که هیچ حرف شان به تو مربوط نیست: گفتم چه داری در بغل گفتا کتاب پر غزل گفتم بخوان ای گورزا گفتا ندارم در بغل ای زلف تو رنگ شبق عشقت به قلبم تق تتق ای نازنینک دلبرم مهتاج من تاج سرم شهری برایت می خرم […]

محمد علی سپانلو – ایستگاه ناصری

بشنو صدای واگن اسبی نزدیک می شود بشنو مکالماتی که هیچ حرف شان به تو مربوط نیست: گفتم چه داری در بغل گفتا کتاب پر غزل گفتم بخوان ای گورزا گفتا ندارم در بغل ای زلف تو رنگ شبق عشقت به قلبم تق تتق ای نازنینک دلبرم مهتاج من تاج سرم شهری برایت می خرم […]

سید محمد علی جمالزاده – خیابان اسلامبول

دخترم تو خیاط خانه بالای خیابان اسلامبول نزدیکی های سفارت کار می کرد راه خیلی دور بود و باید پیاده برود و پیاده برگردد هر روز ناهارش با خودش می برد که همانجا بخورد غذا شکم پرکن بود اما قوتی نداشت و اساسا بنیه اش هم از اول ضعیف بود. کم کم قوایش تحلیل رفت […]