شمال تهران:

محمد علی سپانلو – دروس

سر شهر اوین تا به درّوس و چیذر

ته شهر بین جوادیه و نازی آب…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – جام جم

تو از تخت‌طاووس تا جام‌جم صاحب تخت و جامی

تو از سهروردی به می…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – زعفرانیه

به همراه یک قوطی آهنی رو به پایین جو رفت، همچونِ خود
همسفر پرهی…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – پارک ساعی

قایق سوار بودیم
در ایستگاه آب
بالای نهرها
در کوچه باغ تجریش

۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – باغ فردوس

قایق سوار بودیم
در ایستگاه آب
بالای نهرها
در کوچه باغ تجریش

۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – ونک

قایق سوار بودیم
در ایستگاه آب
بالای نهرها
در کوچه باغ تجریش

۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – پارک ملت

قایق سوار بودیم
در ایستگاه آب
بالای نهرها
در کوچه باغ تجریش

۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – تجریش

قایق سوار بودیم
در ایستگاه آب
بالای نهرها
در کوچه باغ تجریش

۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

جلال آل احمد – شمس العماره

زیره چی همانطور از پیاده رو ناصرخسرو به زحمت به سمت بالا می‌رفت و …
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

جلال آل احمد – آسایشگاه شاه آباد (بیمارستان مسیح دانشوری)

روز‌ها دکان بودم و شب‌ها می‌رفتم خانه شاطر عباس تا خبر شدم یکی…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ملک الشعرا بهار – کاخ مرمر

یکی روز فرخنده از مهر ماه
مثال آمد از درگه پادشاه
که برخیز و…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ملک الشعرا بهار – قلهک

یک روز دگر به قلهکش بردم
از شهر، در آن هوای جان‌پرور
جمعیت بو…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه