شمال تهران:

فرخی یزدی – لواسان

گر درد و غم قدیم تجدید شود
یا دوره ارتجاع تمدید شود
بهتر که…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

فرخی یزدی – شمیران

از رأی شمیران غم دل افزون شد

وز جعبه شوم کَن جگرها خون شد

چون…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ایرج میرزا – شمران

هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو

تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – بلوار میرداماد

بلوار میرداماد
با لحظه های آزاد
پنجاه سال دیگر
از ما می آورد یاد
د…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – شمیران

چنان که می دانید شمیران مال مالدارهاست. شمیران ما یک لاقباهای یقه چرکین…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – تپه های محمودیه

تا پشت تپه های محمودیه با دوچرخه می رویم. از آنجا تا اول امانیه…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – خیابان سعدآباد

خیابان سعدآباد چشم های مریم را خیره کرده است. خانم ها، با لباس ه…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – باغ امینی(الهیه)

کوچه پس کوچه های الهیه پر از سایه های کیف آور است. جلوی باغ امینی …
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – الهیه

کوچه پس کوچه های الهیه پر از سایه های کیف آور است. جلوی باغ امینی …
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – بستنی فروشی ویلا(سر پل تجریش)

من در فکر برنامه شبانه و رفتن به سر پل تجریش هستم. پاتوق من و …
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – سر پل تجریش

من در فکر برنامه شبانه و رفتن به سر پل تجریش هستم. پاتوق من و …
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – ایستگاه محمودیه

خانه ما نرسیده به ایستگاه محمودیه بَرِ خیابان پهلوی ست. نشانش…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه