شمال تهران:

گلی ترقی – امانیه

اولین خانه ما در خیابان خوشبختی است. اسم کوچه‌ها را پدر انتخاب می…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

گلی ترقی – الهیه

اولین خانه ما در خیابان خوشبختی است. اسم کوچه‌ها را پدر انتخاب می…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

گلی ترقی – میدان ونک

راه می‌افتیم و تا میدان ونک آهسته مثل مورچه می‌رویم. گاهی وقت…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

گلی ترقی – شمیران

سر چهار راه نزدیک مدرسه منتظر اتوبوس شمیران هستیم. خانه تازه ما آن…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

گلی ترقی – دبیرستان انوشیروان دادگر

انوشیروان دادگر، انوشیروان خسرو دادگر، سرود صبحگاهی، اسم‌ها، اسم های نیم…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

احمدرضا احمدی – خانه

همه سال ها که باران و مه از رامسر به تهران آمد و روی بالکن آپار…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

احمدرضا احمدی – خیابان سعدآباد

بعد از ظهرهای تابستان به خیابان سعدآباد پل تجریش می‌رفتم بستنی می‌خوردیم…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

جلال آل احمد – نیاوران

عصر یک روز وسط هفته بود. آفتاب پشت کوه فرو می رفت و گرمی هوا…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

جلال آل احمد – تجریش

عصر یک روز وسط هفته بود. آفتاب پشت کوه فرو می رفت و گرمی هوا…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

جلال آل احمد – امامزاده قاسم

بیش از سه روز نتوانستند امام زاده قاسم بمانند. هاجر صبح روز …
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ملک الشعرا بهار – سلطنت آباد (خیابان پاسداران)

سپاه سلطنت آباد نیز از یک سو
میان ببسته پی پاس شاه کین گستر…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

احمدرضا احمدی – دزاشیب

ما در دزاشیب شمیران از قنات آب می‌کشیدیم. آب را سر سفره می‌آوردیم. ما بچه‌ه…
۲۳ تیر ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم