بلوار کشاورز (الیزابت دوم)

صادق هدایت - دروازه یوسف آباد

/
تنگ غروب بود که از دم دروازه یوسف آباد رد شد. به دایره پرتو افشان ما…

احمدرضا احمدی - رستوران لئون

/
رستوران لئون در میدان فردوسی نزدیک خیابان ویلا خاویار داشت. یک …
زندان موقت شهربانی (موزه عبرت)

ملک الشعرا بهار - زندان شهربانی تهران

/
پس ره نمرۀ دو پیمودم زان که خود راه را بلد بودم ایستادم به پی…
بلوار کشاورز (الیزابت دوم)

ملک الشعرا بهار - خانه و وصف کودکانش

/
صبح چون بنشینم وخواهم نویسم چیزکی در دود پروانه وز من خواهش قاقاکن…
میدان ارگ تهران در دوران قاجار

سیمین بهبهانی - ارگ تهران

/
خانه طفلیم دبستانم یادگاران خاطرآرا هست همت آباد و باغ ملی و ار…
نمای درونی سردر باغ ملی از میدان مشق

سیمین بهبهانی - باغ ملی

/
خانه طفلیم دبستانم یادگاران خاطرآرا هست همت آباد و باغ ملی و ار…
میدان امیریه در دوره قاجار

احمدرضا احمدی - خیابان امیریه

/
ظهرهای پاییز آفتاب کمی بر فرش های مندرس خانه امیر عباس حامد …
بیمارستان پارس

احمدرضا احمدی - بیمارستان پارس

/
ما که به بیمارستان رفتیم مرخص شده بود. سبد حصیری برده بودیم …
بلوار کشاورز (الیزابت دوم)

احمدرضا احمدی - بلوار کشاورز

/
من تسلیم تیرگی‌های جهان نمی‌شدم. دیگر زود و چابک جهان را آرای…
بلوار کشاورز (الیزابت دوم)

احمدرضا احمدی - فخرآباد

/
زمزمه می‌کنم روزی از جوانی را که در خیابان فخر آیاد تهران پشت آن…